No i doczekaliśmy się… Apple podało wczoraj, późnym wieczorem czasu polskiego, wyniki za trzeci kwartał fisklany roku 2012, zakończony 30 czerwca tego roku.

Wyniki były nieco niższe, niż prognozowali analitycy, jednak trudno mówić tu o rozczarowaniu. Zresztą przeczytajcie sami…

Apple wyniki kwartalne Q3 2012:
– kwartalny przychód ze sprzedaży wyniósł 35 miliarda dolarów (wobez prognozowanych 37 miliardów USD)
– zysk na akcję wyniósł 9,32USD (wobez prognozowanych 10,35USD)
– zysk wyniósł 8,8 miliarda USD

Porównawczo, kwoty te za analogiczny kwartał roku ubiegłego:
– przychód ze sprzedaży 28,6 miliarda USD
– zysk na akcję wyniósł 7,79USD
– zysk 7,3 miliarda USD

Ilościowe wyniki sprzedaży za Q3 2012:
– 17 milionów tabletów iPad (wzrost rok do roku o 84% (!!!), licząc ten sam kwartał oczywiście)
– 26 milionów telefonów iPhone (wzrost o 28%),
– 4 miliony komputerów klasy Mac (wzrost o 2%),
– 6,8 milionów odtwarzaczy iPod (spadek, ale to raczej nie niespodzianka, o 10%).

Apple ustalilo także wypłatę dywidendy dla posiadaczy akcji na dzień 13 sierpnia, wynisie ona 2,65USD na każdą posiadaną akcję i będzie wypłacona 16 sierpnia.
Posiadacie jakieś ? 😉