Instytut Spawalnictwa, jak sugeruje sama nazwa, zajmuje się szeroko rozumianym spawalnictwem. Spośród jego zadań wymienić można między innymi: regulacje odnośnie stosowania urządzeń spawalniczych, prowadzenie badań naukowych usprawniających stosowanie spawarki. Końcowym etapem prac naukowych Instytutu jest wdrażanie innowacji do szerokiego zastosowania. W ten sposób, szeroko pojmowane urządzenia spawalnicze, a przede wszystkim praca z ich użyciem staje się coraz bardziej zmechanizowana, wydajna i bezpieczna.

Instytut Spawalnictwa powstał w 1945 roku i już od samego początku swej działalności miał za zadanie przeprowadzanie różnorakich szkoleń, optymalizację pracy w oparciu o spawarki oraz szeroko pojmowane urządzenia spawalnicze. Ze statusu Instytutu Spawalnictwa dowiadujemy się, że do szerokiej gamy zadań organizacji zależy nie tylko prowadzenie działalności naukowej i badawczej, ale również, normalizacja, wydawanie certyfikatów, organizowanie ekspertyz i nadzoru. Jak już wspomnieliśmy, jednym z najważniejszych, a także najstarszych aspektów istnienia Instytutu jest prowadzenie szkoleń mających na celu zwiększenie zakresu umiejętności spawaczy. Wiedza teoretyczna jest propagowana poprzez częste seminaria, wykłady, konferencje i kongresy naukowe odnośnie najnowszych rozwiązań, techniki spawania, stosowania spawarki i pozostałych urządzeń tego typu.

Kontroli podległe są różnorakie urządzenia spawalnicze, takie jak spawarki, a to poprzez doradztwo techniczne oraz prowadzenie nadzoru nad tworzeniem większych konstrukcji stalowych. Jak wiadomo, podczas wytarzania spoiny w warunkach przemysłowych należy bezwzględnie przestrzegać wymogów zawartych w rozmaitych polskich normach regulujących bezpieczeństwo – o to wszystko musi zadbać właśnie Instytut Spawalnictwa.

Na stronie internetowej tejże organizacji znaleźć można informacje odnośnie certyfikacji, atestacji i uprawnień, jakie obowiązują każdego spawacza działającego w sposób profesjonalny. Nakładem Instytutu wychodzą również rozmaite publikacje, mające na celu usprawnienie stosowania urządzeń takich jak spawarki najróżniejszego typu: spawarki TIG, migomaty, przecinarki plazmowe – to wszystko podlega nadzorowi organizacji. Portal internetowy to również źródło cennej wiedzy odnośnie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, urządzeń do lutowania, a także spawania. Projekty europejskie to również przedmiot zainteresowania Instytutu – aktualnie realizowanymi długofalowymi zadaniami są:

Modelowanie rozwoju granic międzyfazowych w zaawansowanych procesach spawania

oraz

Rozwój i opracowanie systemu kontroli i zapewnienia jakości procesu w trakcie zgrzewania z mieszaniem materiału zgrzeiny

Usprawnianie produkcji w oparciu o spawarki to jeden z naczelnych punktów działalności Instytutu. Rozmaite badania naukowe dokonywane przez cenione osobistości to również niezwykle ważny element istnienia organizacji. To dzięki niej każdy spawacz może bezpiecznie pracować, bez obaw, że jego spawarka MIG/MAG, czy też spawarka TIG nagle zacznie działać w sposób zagrażający jego życiu. Nowe, ciekawe rozwiązania technologiczne, sprawiające, że urządzenia spawalnicze działają jeszcze wydajniej można również zapisać na konto zasług Instytutu Spawalnictwa.

Pragniesz zwiększyć swoje umiejętności i jeszcze lepiej wykorzystywać urządzenia spawalnicze? A może poddać kontroli właśnie stworzone złącze? Szukasz nowych rozwiązań, które usprawnią Twoje spawarki? Zwróć się o pomoc do Instytutu Spawalnictwa, jego długa tradycja to najlepsza gwarancja skutecznej pomocy.