Mądrzy ludzie wiedzą, że warto inwestować w siebie niezależnie od posiadanego wieku. Edukacja jest potrzebna nie tylko młodemu pokoleniu, lecz również ludziom dorosłym, jak i bardzo dojrzałym wiekowo. Edukacja jest rozwojem umysłowym i samo to nie zwalnia nikogo od jej pobierania. Na rozwój umysłowy składa się pobieranie wiedzy, ogólne kształcenie i zdobywanie umiejętności. Gdy w państwie prawidłowo rozwija się edukacja, co pozwala mieć nadzieję na szybszy rozwój kraju, a tym samym lepsze warunki życia społeczeństwa. W okresie okupacji agresor w pierwszej kolejności niszczył polską edukację. Dlatego, iż wiedział, że niewykształcone społeczeństwo będzie łatwiej podporządkować i nim sterować. Edukacja, to stały rozwój na trzech szczeblach: wiedzy, wychowania i kształcenia umiejętności. Powszechnie uznaje się, że istnieją cztery formy edukacji: edukacja formalna, edukacja nieformalna, edukacja akcydentalna i samo edukacja. Każda z powyższych form jest bardzo użyteczna w dziedzinie rozwoju umysłowego, Choć formalna edukacja poza zdobyciem wiedzy zapewnia potwierdzenie jej pobierania w postaci świadectwa, zaświadczenia, dyplomu, itd.