Istnieje powiedzenie, że wiedza, to władza. By takką wiedzę zdobyć konieczne jest uczenie się i dokształcanie. Edukacja w Polsce posiada kilka form. Pierwszą i najbardziej znaną jest edukacja formalna, czyli szkolna. W skład jej wchodzi nauka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak i zdobywanie wiedzy uniwersyteckiej, oraz uczestniczenie w różnego typu szkoleniach i kursach. Zwieńczeniem tej edukacji jest uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, certyfikatu. Drugą formą jest edukacja nieformalna. Czym jest taka forma edukacji ? Jest ona ciągłym, niekończącym się procesem edukowania w zakresie rozwoju umysłowego. A więc zdobywanie wiedzy, umiejętności, kształcenie postaw w oparciu o doświadczenia życiowe. Kolejną jest edukacja akcydentalna, czyli taka wynikająca z codziennych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Ostatnim rodzajem jest sam edukacja, to znaczy samodzielne zdobywanie i wzbogacanie wiedzy. Samodzielne pozyskiwanie i doskonalenie umiejętności, a więc indywidualne dbanie o osobisty rozwój umysłowy.