Ekonomia jest pojęciem bardzo rozbudowany i dla każdego przedsiębiorcy będzie istotny inny aspekt tej dziedziny. Jest jednak wiele wspólnych elementów łączących biznes w ekonomi. Jest to np. analiza przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Analiza tych zmiennych pozwala na podejmowanie słusznych i rozsądnych decyzji firmowych w oparciu o aktualną sytuację przedsiębiorstwa. Analiza taka może być dokonywana również w aspekcie historycznym jako porównanie wcześniejszych wyników finansowych z bieżącymi. Bardzo istotnym aspektem jest dokonywanie przeliczeń związanych z opłacalnością przyszłych wprowadzanych przez firmę rozwiązań tak, aby potwierdzały lub wykluczały jej opłacalność. Istotne jest to aby każdy aspekt ekonomii był analizowany przez osoby znające się na zagadnieniu, dzięki czemu z jednej strony zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędów podczas pracy, a z drugiej strony otrzymamy profesjonalny, niezależny i wiarygodny obraz analizowanego aspektu ekonomicznego.