Życzenia Imieninowe s. Barbary

Dnia 6 grudnia o godzinie 9:30 całe przedszkole zgromadziło się w jednej sali, aby złożyć życzenia imieninowe siostrze Basi. Były wierszowane życzenia, piosenka, wiele miłych słów i uścisków. Życzenia w imieniu rodziców złożyła pani Agata Adamczyk oraz pani Agata Lechowicz. Na koniec solenizantka podarowała każdemu składającemu życzenia słodki poczęstunek.

Siostro Basiu składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych. Niech Pan Bóg umacnia Siostrę w drodze do świętości i nieustannie wspiera, a Matka Boża ma Siostrę w swojej opiece.

W tym dniu Nikodem Zimoń również zrobił nam niespodziankę wcielając się w pomocnika Św. Mikołaja i w wielkim czerwonym worku przyniósł wszystkim przedszkolakom cukierki- Dziękujemy !!!

BOŻONARODZENIOWY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY-

,,KOCHAM ŚWIĘTA”.

Termin: 16.12.2016r.

Miejsce: Dom kultury w Szczucinie.

Cel konkursu: Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Warunki konkursu: Wykonanie jednej ozdoby lub jednego stroika dowolna techniką. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić zawieszenie na choince. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, nazwę przedszkola. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo ich wykorzystania jako materiału wystawowego.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

KONKURS PLASTYCZNY

,,Najciekawsza ilustracja do wierszy Jana Brzechwy”

Tematyka i forma konkursu: Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do dowolnego wiersza Jana Brzechwy, dowolną techniką plastyczną, format pracy A4.

Każda praca musi być na odwrocie podpisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł wiersza, do którego wykonano pracę, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.

Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jej podopieczni są autorami nadesłanych prac oraz nie naruszają one żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Kryterium oceny: walory artystyczne i estetyczne. Oryginalność interpretacji proponowanej tematyki.

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat)

Termin przynoszenia prac: 8.12.2016r.

Przedszkolaki składają życzenia.

2 grudnia do Urzędu Miasta i Gminy Szczucin udała się delegacja z naszego przedszkola w składzie: Zuzanna Szczepanek, Amelia Piekielniak, Julia Niemiec oraz Szymon Szczepanek, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia panu Burmistrzowi Andrzejowi Gorzkowiczowi z okazji Imienin, a w tym dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiego powodzenia. Zwieńczeniem wizyty był słodki poczęstunek z którym dzieci wróciły do przedszkola.

Panu Burmistrzowi życzymy wielu łask Bożych!

,,Niechaj Cię Pan Bóg błogosławi

Niech przy Tobie zawsze trwa

I niechaj będzie Bożym dziełem

Każda chwila Twa”