W hodowli bydła typu mlecznego powinno zmierzać się do wyhodowania mocnej krowy mogącej bez wysiłku dźwigać masę własnego ciała na prawidłowo wykształconym szkielecie, przy w pełni sprawnym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, układu krążenia i szybkiej przemianie materii. Spełnienie tych postulatów, z równoczesnym uwzględnieniem czynników ekonomicznych pozwoli ? zdaniem Dyrendahia ? zwiększyć w okresie 10lat o 100% efektywność zabiegów weterynaryjnych i obniżyć o 50% liczbę zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej. Na tym, tle co raz większego znaczenia nabiera problem genetycznej odporności zwierząt na pewne jednostki chorobowe, szczególnie z uwagi na upowszechnienie się form wielkostadnej hodowli. Zwrócił na to uwagę Fredeen , a przykłady osiągniętych w tym zakresie sukcesów podaje Hutt. Posiadanie dokumentacji o wadach, anomaliach i zasięgu chorób wśród potomstwa buhajów z zakładów unasienniania umożliwia studiowanie charakteru i zasięgu genetycznej odporności poszczególnych linii hodowlanych zwierząt na te schorzenia i przeanalizowanie ich zróżnicowania w tym względzie. Hutt udowodnił, że selekcja krów odpornych na mastitis jest skuteczna; wskaźnik odziedziczalności odporności waha się od 0,2 do 0,24, zaś Hann wykazał możliwość wyhodowania linii kur odpornych na leukozę.