Dana placówka, czy organizacja musi posiadać szereg różnych dokumentów, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Jednym z nich jest chociażby Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Jest to nic innego jak szereg zapisów na temat tego, jak trzeba zachować się w sytuacji pożaru, a także różnych innych zagrożeń. Jest ona tworzona indywidualnie dla danej jednostki  przez osoby, które są do tego upoważnione i mają odpowiednie kwalifikacje. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być co jakiś czas aktualizowana i oczywiście przestrzegana przez wszystkich pracowników danego zakładu pracy. W jej zapisach znajduje się również punkt o rozmieszczeniu w danym budynku planów ewakuacji. Muszą one być wywieszone w takich miejscach, aby był do nich łatwy dostęp i aby każdy mógł swobodnie się z nimi zapoznać.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument niezbędny między innymi w szkołach czy innych placówkach edukacyjnych, gdzie zapoznać się z nim muszą wszyscy pracownicy, a do planów ewakuacji muszą mieć dostęp też uczniowie.