Statystyki są metodologią konieczną w dziedzinie statystyki oraz są wykorzystywane do zbierania, analizowania i oceny danych. Ekonomia w dużej mierze bazuje na wykorzystywaniu danych statystycznych.
Obie sfery ekonomii: makroekonomia i mikroekonomia, korzystają z danych statystycznych. Obszary, które interesuje ekonomia to koszty produkcji, konsumpcji, handel krajowy i zagraniczny. W celu opracowania różnych hipotez ekonomiści potrzebują danych statystycznych. Dzięki tym informacjom mogą porównywać dane.
Mając dane statystyczne można badać związek między tym co zaszło w przeszłości i obserwować trendy.

W ekonomii pojawił się nowy rodzaj statystyki, zajmującej się analizowaniem tzw. szarej strefy w gospodarce. To stosunkowo nowa dziedzina, której definicja została opracowana na konferencji statystyków.

Firmy korzystają z danych statystycznych, aby  zorientować się w preferencjach klientów, sprawdzić jakość produktów, produktów rynkowych, kosztów szacunkowych i podejmować decyzje. Statystyka jest niezwykle dokładną metodą badawczą. Wydaje się, że nie byłoby możliwości, aby ekonomia mogła rozwijać się bez statystyki.