Gleba wydana jest na pastwę wielu różnorakich zanieczyszczeń. Oprócz zasklepiania jej asfaltem, betonem i smołą oraz innych oddziaływań mechanicznych, jak na przykład przez traktory pracujące w gospodarstwach rolnych i ciągle wzrastającą erozję ? niepokój budzą także skażenia chemiczne, powstające przy stosowaniu rozmaitych środków ochrony roślin i sztucznych nawozów. Do tak zanieczyszczonej gleby przenikają także liczne substancje w sposób ?niekontrolowany”. Sprawcami będą tu najczęściej przemysłowe i ?cywilizacyjne” zanieczyszczenia powietrza, które wraz z opadami atmosferycznymi przedostają się do gleby i wód powierzchniowych. Szereg szkodliwych substancji przenika do gleby ? o czym zresztą była mowa w dyskusji o kwaśnych deszczach ? w postaci kwasów wytwarzających się w opadach. W rozmaity sposób oddziaływają też na nią kwasy, wywołane ?cywilizacyjną” działalnością człowieka: tak na przykład ?zakwaszają się” gleby ubogie w wapń. ?Zakwaszenie gleb” wywołuje wielorakie, negatywne zjawiska, takie jak chociażby zubożenie gatunków i zakłócenia w rozkładzie substancji organicznych. Tak więc kwaśne deszcze będą nadal pogarszały jakość gleby. Wraz z opadam i, obok kwasów przedostają się także do niej metale ciężkie i wiele innych związków chemicznych. Gleba jest więc wielkim zbiornikiem, który te rozmaite zanieczyszczenia magazynuje. Zanieczyszczenia gleby dzielimy na globalne, regionalne i lokalne. Globalne wywołują kwaśne deszcze.