Przy spalaniu kopalin, takich jak węgiel i ropa naftowa, dla potrzeb produkcji energii elektrycznej, a także w czasie innych procesów technicznych, emituje się do atmosfery dużą ilość substancji szkodliwych. Docierają one wraz z opadami atmosferycznymi do naturalnego obiegu wody. Może to spowodować nadmierne obciążenie substancjami szkodliwymi wody gruntowej, jezior, mórz i oceanów. W wyniku tych obciążeń powstają w gospodarce wodnej liczne negatywne skutki, giną ryby, a całe jeziora stają się ?biologicznie martwe”. Pokazują to skandynawskie jeziora ?czyste jak szkło”. Obok skażeń szkodliwymi substancjami chemicznymi, innego rodzaju zagrożenia stwarzają elektrownie i przemysł. Tym zagrożeniem jest obciążenie ciepłem. Nowoczesne elektrownie opalane węglem pracują ze sprawnością około 40%. Produkują one prawie dwa razy więcej ciepła, niż wykorzystuje się do wytworzenia energii elektrycznej. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w elektrowniach jądrowych. Produkują one prawie dwa razy więcej ciepła od elektrowni opalanych węglem, dla uzyskania porównywalnej ilości energii elektrycznej. Tę nadmierną ilość ciepła nazywamy ?ciepłem odpadowym”. W elektrowniach opalanych węglem około 25% ciepła odpadowego trafia bezpośrednio przez kominy do atmosfery. Pozostała ilość, około 75%, odprowadzana jest z wodą chłodniczą do otoczenia. W elektrowniach jądrowych całe ciepło odpadowe musi być zredukowane przez chłodzenie wodą.