Każdy mieszkaniec Polski może dochodzić roszczeń, jeśli uważa, że ucierpiał w wyniku błędnej decyzji lekarza w trakcie leczenia dowolnej choroby. Wniosek w takiej sprawie pacjent składa do specjalnej komisji działającej przy urzędach wojewódzkich.

Dokument taki powinien zawierać, oprócz niezbędnych danych, przede wszystkim okoliczności zaistnienia sytuacji oraz wskazanie błędu, jakiego dopuścił się lekarz. Pacjent wskazuje też sumę, jakiej domaga się do zapłaty. Należy jednak pamiętać o tym, że odszkodowanie za błąd lekarski nie może być dowolnie wysoką kwotą wymyśloną przez pacjenta, a ma swoje limity. W przypadku szkody na zdrowiu maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych, a w przypadku śmierci rodzina lub spadkobiercy zmarłego mogą otrzymać maksymalnie 300 tysięcy.
Komisja, która bada okoliczności zaistnienia szkody, oprócz uzasadnienia proponuje również kwotę odszkodowania. Jeżeli pacjent nie zgadza się z decyzją może wnieść sprawę do sądu i w ten sposób żądać wyższej kwoty odszkodowania.