Przełomowy wyrok w sprawie wyłudzeń podatku VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie wyłudzeń (odliczeń) podaktu VAT. Wyrok ten dotyczy śląskiej firmy Bolmet, działającej na rynku metali nieżelaznych i surowców.

Na czym polega przełomowość wyroku?

Urząd Skarbowy zakwestionował odliczenie podatku VAT, dokonane przez wspomnianą firmę i nakazał zapłatę, rzekomo niesłusznie odliczonego VATu. Argumentacja była jedyna słuszna: firma nie dokonała należytej staranności dokonując tranakcji. Sprawa trafiała do NSA, a ten, po raz pierwszy wydał wyrok z korzyścią dla przedsiębiorcy, argumentując (słusznie zresztą), iż urząd skarbowy nie udowodnił firmie, iż dokonując transakcji z kontrahentem nie dochowała należytej staranności. A więc nie może być mowy o karze. Kontrahent był oszustem, firma Bolemt o tym nie wiedziała, nie może zatem ponosić odpowiedzialności za ten stan rzeczy.

Do tej pory w sprawach tego typu zapadały wyroki jednoznacznie skazujące uczciwych przedsiębiorców. Urządu Skarbowego nie interesowało, czy podatnik faktycznie dochował należytej staranności, a NSA, wobec braku w ustawie ścisłego sformułowania co oznacza „należyta staranność”, zawsze stawał po stronie US i nakazywał zwrot odliczonego podatku. Takie zachowanie instytucji Państowych, choć chore, było poniekąd zrozumiałe – łatwiej przecież nałożyć karę na uczciwie działającego przedsiębiorce, gdzie kontrolę można przeprowadzić w łatwy iu wygdny sposób, niż szukać, nie wiadomo gdzie, nieuczciwą „firmę słup”.

Ten wyrok to dostosowanie się do standardów Europejskich, a zdaniem prawników to prawdziwy przełom. Szkoda, iż unormowanie tematu, który dla każdego normalnie myślącego człowieka był jednoznacznie skandaliczny,rzecz absolutnie oczywistą, musimy nazywać „prawdziwym przełomem”.

Dobre jednak i to, jednak czasem na coś UE się przydaje…