Wychowanie młodych ludzi nie może odbywać się z wyłączeniem edukacji. Oczywiście, nie chodzi o edukację ogólnie, jako taką. Chodzi o wiedzę związaną z odpowiednimi postawami i kształtowaniem zachowań. Edukacja historyczna pomaga w takim właśnie odpowiednim kształtowaniu postaw.
Wiedza historyczna niezbędna jest do tego by uczyć młodych ludzi, jak należy się zachowywać, jak należy postępować i jakie postawy są właściwe. Jednocześnie, to właśnie wiedza historyczna pozawala na kształcenie wśród młodych ludzi postawy szacunku wobec narodowych i patriotycznych wartości.
Dzięki wiedzy, dotyczącej historii narodu, młody człowiek może zrozumieć, jak wiele osób musiało się poświęcić, by stworzyć jemu takie warunki do życia, jakie są dziś. Może znacznie lepiej zrozumieć znaczenie flagi, godła, ich symbolikę i historię powstania.
Dzięki wiedzy historycznej, młody człowiek może stać się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Może stać się świadomym obywatelem, który rozumie otaczający go świat.