W dzisiejszych czasach, mamy dosyć dobrze rozwiniętą bazę przeciwpożarową. Zarówno w mniejszych jak i większych miastach, umieszczane są zbiorniki przeciwpożarowe, które zapewniają stały dostęp do wody, w przypadku pożaru. Przeważnie jest to woda deszczowa, dzięki której zbiorniki otwarte łatwo ulegają napełnieniu. Zbiorniki te głównej mierze są odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie miał do nich dostępu każdy przechodzeń, poprzez montaż bramy z kłódką. Aktualnie coraz więcej tworzy się zbiorników zamkniętych, które mogą być montowane niemal w każdym miejscu. Stanowią nowoczesne rozwiązanie, natychmiastowej dostawy wody na potrzeby strażaków. W okresie letnim w naszym kraju zdarza się bardzo dużo pożarów, na które musimy być ubezpieczeni, poprzez tworzenie jak największej ilości takich zbiorników przeciwpożarowych. Istotne jest ich montowanie w miejscach, w których łatwo może dojść do stanu zapalnego np. przy firmach produkującymi materiały łatwopalne np. sztuczne ognie. Zbiorniki obarczone są wieloma restrykcyjnymi przepisami, lecz warto jest przetrwać i mimo wszystko je zamontować.