Trening mentalny w sporcie
Sport wyczynowy to nie tylko hektolitry potu wylane na treningach. To także psychika. Są to dwa uzupełniające się czynniki, w drodze do sportowego sukcesu. Co raz więcej zawodników korzysta z coachingu. Jest to trening mentalny, który jest nastawiony na zwiększenie efektywności pracy i wyzwolenia chęci zwyciężania. Psychika jest w sporcie bardzo istotna. Gdy weźmiemy pod lupę dwóch piłkarzy o zbliżonych umiejętnościach, lepsze wyniki osiągać będzie ten, którego głowa odpowiednio funkcjonuje. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z najlepszymi sportowcami, takie szczegóły jak: dyspozycja dnia czy wolny od problemów umysł, są w stanie przechylić szalę zwycięstwa. Zadaniem trenera mentalnego jest właśnie dotrzeć do umysłu sportowca i pomóc mu wyzwolić wolę walki. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsi sportowcy, to tacy sami ludzie jak my. Mają swoje słabości, problemy czy stresy. Dobry coach w ten sposób pracuje z zawodnikiem, że ten zaczyna usuwać z głowy niepotrzebne myśli i skupia się tylko na zwyciężaniu.