Nikt, kto nie pracuje w szkole, nie wyobraża sobie jak wiele istnieje rodzajów dzienników. Dziennik przedszkola, dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej, dziennik lekcyjny w trybie ośmiogodzinnym, dziennik indywidualnego nauczania, dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dziennik pedagoga szkolnego… To tylko część przykładów. Jak widać, szkoła ma potężne archiwa i wymaga starannej dokumentacji na różnych płaszczyznach. Druki szkolne często zamawiane są hurtowo, a w ich skład wchodzą nie tylko dzienniki, ale też zaświadczenia i certyfikaty lub dyplomy dla uczniów. Każde zaświadczenie musi być wykonane według właściwego wzoru, z przestrzeganiem wszystkich koniecznych zasad prawnych. Certyfikaty natomiast muszą być kolorowe i atrakcyjne wizualnie, ale jak inne druki… Niezbyt drogie. Cóż bowiem stałoby się ze szkołą, gdyby za każdą najmniejszą rzecz trzeba było płacić fortunę? Mało którą jednostkę byłoby stać na utrzymanie. Właśnie dlatego firmy z artykułami dla szkół i nauczycieli prześcigają się w propozycjach. Razem z konkurencyjną ceną musi iść w parze dobrej jakości wykonanie. Warto współpracować z jedną, wybraną firmą przez wiele lat – znając jakość jej usług, na każdy rok szkolny można zamawiać wszystkie potrzebne akcesoria i realnie oszczędzać na wzajemnej lojalności biznesowej.