Dokładnie i rzetelnie prowadzona rachunkowość stanowi podstawę działania każdej firmy i dobrze rokuje na jej funkcjonowanie na rynku finansowym. Bez wątpienia każdy przedsiębiorca chociaż raz skorzystał z możliwości, jakie daje elektroniczny obieg faktur. Bez tego ani rusz w wielu sytuacjach, ponieważ otrzymanie faktury w wersji papierowej wiąże się nieraz z nadmiernymi trudnościami, które ciężko przezwyciężyć. Nie bez znaczenia jest tutaj sytuacja każdego młodego właściciela firmy, który w zawiłościach świata finansów nieraz nie do końca potrafi się połapać. Wynika to z faktu, że obowiązujące przepisy, nakładające obowiązek prowadzenia określonych ewidencji, nieraz są bardzo lakonicznie i zawile sformułowane. Aby uniknąć wszelkich sytuacji, które mogłyby niejako podważyć naszą działalność, należy interpretować je zgodnie z wolą ustawodawcy. A ta jest oczywista. Przede wszystkim chodzi tu o to, aby stworzyć stan bezpieczeństwa obrotu prawnego i zagwarantować wysoką jakość rozliczeń z organami władzy.