Już od najdawniejszych czasów wierzono, że to co dzieje się na niebie, wywiera wpływ na wydarzenia na Ziemi. Zaobserwowano, że następstwa dnia i nocy czy zmiany pór roku, wywierają wpływ na to, co się dzieje na Ziemi i na nasze życie. Z czasem ukształtowało się przekonanie, iż losy ludzi są determinowane przez u- kład ciał niebieskich w momencie ich przyjścia na świat. Choć nie znamy ani momentu, ani miejsca narodzin astrologii, to jednak wiemy na pewno, że zajmowali się nią już magowie babilońscy od około 2000 lat przed naszą erą. W początkowym okresie astrologia miała czysto użytkowy charakter i zajmowała się tylko przepowiadaniem dziejów władców i dygnitarzy. Przepowiednie te zasadzały się na tym, że w dniu, w którym w życiu króla nastąpiło jakieś ważne wydarzenie, wyznaczano układ ciał niebieskich na nieboskłonie w przekonaniu, że powtórzenie się tego układu ciał niebieskich spowoduje analogiczne wydarzenia w życiu władcy lub jego następcy. Podobny charakter miała astrologia w starożytnym Egipcie. Także była to ?nauka” utylitarna, stosunkowo mało skomplikowana i przeznaczona na potrzeby władcy i najwyższych dostojników a także państwa. Z Babilonii i Egiptu astrologia przeniknęła do Grecji. Zmienił się jednak jej charakter, uzyskają mianowicie ? jak byśmy to dziś powiedzieli ? Solidniejszą ?podbudowę teoretyczną”. Uczeni greccy odróżniali się od swych babilońskich i egipskich poprzedników chęcią zgłębienia istoty rzeczy, a tym samym wyjściem poza wąsko pojmowany praktycyzm, w kierunku tworzenia teoretycznych wyjaśnień obserwowanych zjawisk przyrody, a w tym zjawisk zachodzących na sklepieniu niebieskim.

Zobacz też..

Nie jest prawdziwe twierdzenie, że losy jakiegoś człowieka zostały zdeterminowane pozycją planety Saturn czy jakąkolwiek inną w czasie jego narodzin lub tym, że była ona w koniunkcji z Księżycem, czy też w kwadraturze względem Słońca. Planety są od nas bardzo daleko, nawet najbliższe. Najmniejsza odległość Wenus od Ziemi wynosi około 40 milionów kilometrów, a Marsa ? 55 milionów kilometrów. Nie są to przy tym planety wielkie; Wenus jest nieco mniejsza od Ziemi, zaś Mars ? dwa razy mniejszy. Ich oddziaływanie grawitacyjne na Ziemię jest więc niezwykle słabe, a o innych oddziaływaniach po prostu nie warto mówić. Ilość promieniowania, jaką otrzymuje Ziemia od Wenus czy Marsa, jest znikoma, zupełnie bez znaczenia. Gdyby pewnego dnia Mars w ogóle zniknął, to nie tylko nie wywarłoby to żadnego realnego wpływu na Ziemię, a tym bardziej na losy któregoś z przeszło 4 miliardów jej mieszkańców, ale przez znakomitą większość ludzi nie zostałoby nawet zauważone. Nie zauważyliby zresztą tego nawet astrologowie! Wbrew temu bowiem, na co wskazuje nazwa ?astrologia”, wcale nie zajmują się oni obserwowaniem i badaniem gwiazd, gdyż dla ?stawiania horoskopów” posługują się efemerydami, katalogami i atlasami opracowanymi przez astronomów, popełniając zresztą nieraz żenujące błędy, a nieraz świadomie przeinaczając dane liczbowe… Niestety, są ludzie, którym argumentacja naukowa nie trafia do przekonania. Może przekona ich więc argumentacja innego rodzaju. Istnieje mianowicie prosty sposób sprawdzenia wartości astrologii. Wystarczy po opracowaniu horoskopu sprawdzić, czy przewidziane w nim wydarzenia rzeczywiście następują. Jest to sposób wymagający co prawda cierpliwości, ale łatwy i skuteczny.