W starożytnej Grecji świat wyglądał trochę inaczej niż ten, który znamy dzisiaj. Był to początek cywilizacji. Wiele rzeczy dopiero szukało swojego zastosowania w tamtejszym świecie. Ludzie żyli, zakładali rodziny, pracowali. Budowali swoje ogniska domowe, którymi – według ich wierzeń – opiekowała się Hera. Nie była im obca również ekonomia. Był to dla nich sposób zarządzania i kierowania domem. Inne tłumaczenia stwierdzają, że mieli na myśli zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. W każdym razie można to uznać za początek nauki, którą dziś znamy pod pojęciem ekonomia. Grecy zajmowali się też innymi rzeczami. Nieobca im była zwykła praca na polu. Rolnicy wstawali bladym świtem, by pójść na swoją rolę lub do zwierząt w stodole. Niektórzy zajmowali się filozofią. Znani nam są tacy ludzie jak Arystoteles, Sokrates oraz jego uczeń, Platon. Znany jest fakt, że ten drugi za swoje poglądy został skazany na śmierć poprzez wypicie trucizny. W przeciwieństwie do swojego nauczyciela Platon zmarł ze starości.