Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z najczęściej występujących spółek na rynku. Wynika to z faktu, że prowadzenie działalności pod własną firmą jest bardzo korzystne. Jedna z osób, czyli komplementariusz, odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. W spółce jest również co najmniej jeden akcjonariusz, który nie odpowiada za zobowiązania spółki. Bardzo ważna jest również rola komandytariusza. Wpłaca on tak zwaną sumę komandytową, do której ogranicza się jego odpowiedzialność. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam sporządzić statut takiej spółki. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jego forma to zawsze akt notarialny. Tego wymogu nie da się obejść, dlatego powoływanie się na wzorce dostępne w systemie teleinformatycznym wydaje się być bezcelowe. Notariusz wedle swojej najlepszej wiedzy sporządzi statut w formie aktu notarialnego i sprawdzi, czy wszystkie dane w nim zawarte odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu. Jest to bardzo istotne dla sądu rejestrowego.