Ludzie dorośli również posiadają prawo, a często i obowiązek do tego, by zdobywać wiedzę i umiejętności, czyli doskonalić się i rozwijać. Prawo nie pomija nikogo i edukacja w Polsce jest dostępna dla każdego. Edukacja dorosłych stanowi wielowymiarową formę aktywności człowieka. Dojrzały wiek także jest czasem pełnym dynamiki rozwojowej związanej z życiem zawodowym, lub chęcią indywidualnego rozwoju intelektualnego. Edukacja zakłada polepszenie jakości życia człowieka, czyli wprowadzenie go w stan lepszy, niż był poprzedni. Gdy stoją przed nami nowe cele i możliwości, to wiadomym jest, że trzeba się dokształcać. Lecz można to czynić również wtedy, gdy nie ma przymusu, a istnieje chęć, np. gdy budzi się zainteresowanie światem, lub istnieje potrzeba pozyskania nowych wartości, albo zrealizowania założonych dla siebie celów. Taka dobrowolna edukacja jest formą inwestowania w siebie bez konkretnego przymusu, czy z góry zaplanowanych założeń. Człowiek ma powinność dbać o siebie, gdyż sami ze sobą jesteśmy od chwili narodzin do naturalnej śmierci. I dlatego tym bardziej warto zadbać nie tylko o ciało, lecz również o rozwój duchowy i intelektualny.