Wiele politechnik proponuje maturzystom studia inżynierskie, zapotrzebowanie na przyszłych inżynierów jest tak duże, że już na samym początku uczelnie o kierunkach technicznych, inwestują w przyszłe kadry, nie żałując pieniędzy.
Zachęcają propozycją odbywania ciekawych staży, w firmach polskich i zagranicznych, proponują staże i gratyfikacje pieniężne.
Studia trwają 7 lub 8 semestrów, są bardzo trudne i ciężkie, nie każdy jest w stanie im podołać.
Rok przed zakończeniem studiów rozpoczyna się już pisanie pracy inżynierskiej, tylko nieliczni dotrwają do tego momentu i tylko nieliczni ukończą studia inżynierskie.
Obrona pracy rozpoczyna się wybraniem tematu, potem należy temat opracować teoretycznie, potem robi się różne doświadczenia i łączy się teorię z zagadnieniami praktycznymi.
Forma obrony takiej pracy też bywa dzisiaj przeróżna od opisania przeprowadzonych badań i zaprojektowanych maszyn, po zbudowanie
i skonstruowanie pierwszych konstrukcji, poprzez wizualne prezentacje.
Wszystko to po to by otrzymać tytuł inżyniera i w przyszłości konstruować
maszyny pomocne ludziom.