Technik hotelarstwa realizuje wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcje, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.  Absolwent dwuletniej szkoły policealnej o tym kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, firmach cateringowych, agencjach turystycznych. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, organizacjach i stowarzyszeniach zajmującymi się usługami hotelarskimi, fundacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa. Przedmioty realizowane na tym kierunku to: działalność usługowa, działalność zakładu hotelarskiego, działalność recepcji zakładu hotelarskiego, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, działalność gastronomiczna w zakładzie hotelarskim.