W dzisiejszych czasach każda dobrze prosperująca firma powinna dbać o rozwój zawodowy swoich pracowników, w szczególności pracowników piastujących strategiczne stanowiska kierownicze czy też pracowników mających bezpośredni kontakt z kontrahentami. Oczywiście osoby pracujące na własny rachunek również powinny podnosić swoje kwalifikacje. Na rynku dostępne są gotowe oferty szkoleń biznesowych organizowanych przez wyspecjalizowane firmy. Takie szkolenia biznesowe trwają najczęściej kilka dni i w swojej ofercie zawierają od razu nocleg, wyżywienie oraz kilka bloków tematycznych związanych z zakresem szkolenia. Szkolenia takie wiążą się zazwyczaj z dość wysokimi kosztami, w związku z czym kompromisem mogą być jednodniowe szkolenia. Na rynku są również szkolenia w niższych cenach albo nawet bez konieczności ponoszenia żadnych kosztów ? najczęściej są to szkolenia internetowe, które jednak jakością i zawartością merytoryczną często nie ustępują innym szkoleniom, a ich uczestnicy uzyskują certyfikat czy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.