Coraz bardziej popularną usługą staje się transkrypcja. Usługa ta polega na przekształceniu tekstu ze ścieżki dźwiękowej na tekst zapisany w formie elektronicznej. To rozwiązanie stosowane jest szczególnie przez osoby organizujące wywiady IDI. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wywiadu jest przeprowadzanie go indywidualnie – tylko z respondentem. Komfort wywiadu przeprowadzanego wywiadu zapewniana jest przez możliwość rejestracji wypowiadanych zdań przez urządzenie rejestrujące. Zakończony wywiad zarejestrowany dyktafonem można z łatwością przekształcić w cyfrowy tekst gotowy do druku w każdej chwili. Transkrypcje wywiadów IDI możliwe są dzięki przedsiębiorstwom do tego stworzonym. Transkrypcja polega na przekazaniu pracownikowi firmy ścieżki audio aby za pomocą słuchu manualnie przepisał usłyszany tekst każdej osoby uczestniczącej w wywiadzie. Usługa ta jest czasochłonna i nigdy nie zostanie zrealizowana w ciągu jednej godziny. Należy mieć to na uwadze przy składaniu zamówienia dotyczącego transkrypcji.