Jednym z modeli urządzeń, wykorzystywanych w budownictwie (zobacz są zagęszczarki. Jest to maszyna wykorzystywana do zagęszczania gruntu i podłoża. Niejednokrotnie określana jest także jako wibracyjna czy też płytowa. Przez procedurę wibrowania zagęszcza ona bazę. Kluczowym modułem jest metaliczna płyta, która jest napędzana przy zastosowaniu napędu spalinowego czy też elektrycznego kamerki dla dorosłych.

W szczelnie zamkniętej obudowie znajdują się wałki mimośrodowe, które składają się na całkowity układ wibracyjny. Z reguły układ ten tworzy się z jednego lub dwóch tego typu wałków. Zagęszczarka stosowana jest powszechnie przy drobnych pracach budowlanych, przy zagęszczaniu podłoża, poprawianiu dróg, pracach w trudno dostępnych miejscach, przy wykładaniu kostki brukowej i przewodów.

Wyjątkowe rodzaje zagęszczarki przeznaczone są do różnego rodzaju prac. Do tworzenia nasypów, renowacji wałów, zapór, kanałów, boisk i ulic może być używana zagęszczarka, która najlepiej sprawdza się przy tego typu działaniach. Powinna ona znamionować się prostym prowadzeniem, możliwością jazdy naturalnie zarówno do tyłu, jak i do przodu. Zagęszczarka ta nadaje się do działania w trudno osiągalnych miejscach, na przestrzeni, która jest ograniczona, mieści się w środku hal fabrycznych w budowie. W momencie wykonywanej pracy zagęszczarka przemieszcza się w przybliżeniu po linii prostej.

Opcjonalnie można skorygować tor jazdy poprzez delikatne pociągnięcie ręką za dany dyszel. W ten sposób maszyna wykonuje obrót w stosunku do podłoża. Do przewozu maszyny na terenie budowy służą koła transportowe.