Szczególną uwagę zwraca się na ograniczenie hałasu drogowego. Przy ulicach o dużym natężeniu ruchu drogowego w mieszkaniach stosuje się specjalne okna dźwiękoszczelne. W wielu miastach wzdłuż autostrad buduje się specjalne ekrany akustyczne lub wały ziemne. Osiedla mieszkaniowe chroni się przed hałasem budową obwodnic, które w znacznym stopniu redukują hałas w osiedlu. W niektórych przypadkach ruch kołowy odbywa się w tunelach lub wykopach. Stosowany jest również naturalny ekran akustyczny w postaci pasa drzew i krzewów. Dla przykładu można powiedzieć, że pas drzew i krzewów o szerokości 10 m zmniejsza poziom A ciśnienia akustycznego o 1,5 dB. Koszty wprowadzanych zabezpieczeń akustycznych w zakładach przemysłowych, w domach mieszkalnych, na ulicach i autostradach pochłaniają w wielu krajach duże sumy. Jest to dopiero początek zwalczania hałasu, ponieważ te działania nie są jeszcze zadawalające. Nie jest bowiem rozwiązaniem idealnym, kiedy ludzie muszą w lecie ?ukrywać się” przed hałasem za zamkniętymi drzwiami, lub gdy domy mieszkalne dla zredukowania poziomu hałasu są odcinane od zewnętrznego świata przez ekrany lub wały.