Jeśli pracownicy w firmie nie znają oznaczeń podanych na gaśnicy lub nie wiedzą jak zachować się w sytuacji pożaru, warto ich odpowiednio pod tym kątem przeszkolić. Szkolenia BHP organizowane są przez wiele firm specjalizujących się w tej tematyce. Czego można dowiedzieć się na szkoleniu BHP? Przede wszystkim prezentowane są podstawy prawne oraz wiedza ogólna dotycząca bezpiecznej pracy. Poza tym pracownicy dowiadują się o oznaczeniach dotyczących bezpieczeństwa, a także o tym, co robić w nagłej sytuacji, np. gdy w budynku wybucha pożar. Często tematyką szkolenia BHP jest również pierwsza pomoc, która może się przydać każdemu z nas w najmniej oczekiwanej sytuacji. Wiele firmy bagatelizuje temat BHP w firmie. Zwykle dzieje się tak do czasu, aż wydarzy się coś złego i komuś stanie się krzywda. Wówczas następuje dochodzenie, czy wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa były przestrzegane. Jeśli nie, niefrasobliwego pracodawce mogą czekać nie tylko finansowe konsekwencje, ale również prawne.