Dom rodzinny ma wielki wpływ na kondycję intelektualną i psychiczną młodego pokolenia, na jego rozwój umysłowy i predyspozycje. Edukacja młodego pokolenia w dużej mierze zależy od sposobu podejścia rodziców, jak również od wykształcenia rodziców. Wyedukowani rodzice zazwyczaj kładą większy nacisk na to, by edukacja ich dzieci przebiegała prawidłowo, by młode pokolenie zdobyło solidne wykształcenie. Badania wskazują, iż w przypadku posiadania wyższego wykształcenia nawet przez jedno z rodziców, to szanse na zdobycie wiedzy ich dzieci wzrastają ponad 70 procent. Oczywiście edukacja jest powszechna i każdy ma prawo z niej korzystać, lecz według przeprowadzonych badań okazuje się, że w przypadku rodziców posiadających tylko podstawowe wykształcenie, to jedynie kilka procent młodych osób ma szansę na zdobycie wyższego wykształcenia. Reasumując trzeba powiedzieć, że w ostatecznym rozliczeniu osobiste predyspozycje są najważniejsze. Dlatego nie do końca musowo zakładać powyższe założenia wynikające z przeprowadzonych ustaleń.